Har du smerter i

När du har ådragit dig en skada i axeln - eller när långdragna besvär inte klaras av med sjukgymnastik eller vila.
Få en nogran bedömning, en grundlig förklaring av dina besvär och vid behov hjälp med en operation.

Læs mere

När långdragna besvär inte klaras av med sjukgymnastik eller medicinsk behandling.
Få en nogran bedömning, en grundlig förklaring av dina besvär och vid behov hjälp med en operation.

Læs mere

När du har ådragit dig en skada i knäet - eller när långdragna besvär inte klaras av med sjukgymnastik, vila (i vissa fall) eller behandling med antiinflammatorisk medicin.
Få en nogran bedömning, en förklaring på dina besvär och vid behov hjälp med en operation.

Læs mere

När du har ådragit dig en skada efter utövning av din idrott/sport hjälper det oftast med vila några veckor. Ibland behövs sjukgymnastik. Sjukgymnasten kan oftast avgöra om behov av bedömning vid ortoped föreligger.
Du är i så fall välkommen för en nogran bedömning, en förklaring till dina besvär och vid behov hjälp med en operation.

Læs mere

Kompetens · Kontinuitet · Tillgänglighet

Varför söka dig till ACTIVEMOTION’s mottagning:

  • Du har rätt till att få din vård utförd i EU. Försäkringskassan ersätter alla kostnader förutom dina resor. (Lag 2013:513)
  • Du besväras av en ortopedisk åkomma, som matchar klinikens profil.
  • Du önskar snabbt att få en kompetent bedömning och behandling.
  • Du önskar att samma ortoped undersöker, behandlar, opererar och följer upp.
  • Du ser ingen vinst med Regioners- och Landstings långa väntetider; men önskar snabb handläggning. Fritt vårdval 1§ patientlagen (2014:821)
    Se Landstingens väntetidsstatistik.
  • Du har blivit opererad av samma kirurg tidigare, och vet vilket professionellt bemötande du fått.
  • Du vill undvika det vårdplatskaos och långa köer som ofta råder på Landstingens sjukhus.
  • Du räds inta att vara pionjär i utvecklingen av det samarbete som pågår inom hälsosektorn i Öresundsregionen.

Information

Relevant information om öppettider för telefon etc. finns här
2020-03-02: Activemotions aktuella bedömning av Coronavisus – COVID-19 situationen

I samarbete med Tudorkliniken har Activemotion's Ortoped mottagning och kontroller efter operation tisdagar. Kontor i Specialistmottagningens lokaler på Brogatan 6. Boka direkt på webben eller via Tudorklinikens växel: 035 22 75 23

Läs mera:

I samarbete med Tudorkliniken har Activemotion's Ortoped mottagning och kontroller efter operation sista tisdagan i månaden i Tudorklinikens mysiga lokal i Skummeslövsstrand. Boka direkt på webben eller via Tudorklinikens växel: 035 22 75 23

Läs mera:

Activemotion Curakliniken. Operation i Danmark.

Läs mera:

Halmstad Skummeslövsstrand Kgs. Lyngby Malmö