Har du smerter i

När du har ådragit dig en skada i axeln - eller när långdragna besvär inte klaras av med sjukgymnastik eller vila.
Få en nogran bedömning, en grundlig förklaring av dina besvär och vid behov hjälp med en operation.

Læs mere

När långdragna besvär inte klaras av med sjukgymnastik eller medicinsk behandling.
Få en nogran bedömning, en grundlig förklaring av dina besvär och vid behov hjälp med en operation.

Læs mere

När du har ådragit dig en skada i knäet - eller när långdragna besvär inte klaras av med sjukgymnastik, vila (i vissa fall) eller behandling med antiinflammatorisk medicin.
Få en nogran bedömning, en förklaring på dina besvär och vid behov hjälp med en operation.

Læs mere

När du har ådragit dig en skada efter utövning av din idrott/sport hjälper det oftast med vila några veckor. Ibland behövs sjukgymnastik. Sjukgymnasten kan oftast avgöra om behov av bedömning vid ortoped föreligger.
Du är i så fall välkommen för en nogran bedömning, en förklaring till dina besvär och vid behov hjälp med en operation.

Læs mere

Professional Competent treatment

Activemotion Curakliniken. Operation i Danmark.

Läs mera:

I samarbete med Tudorkliniken har Activemotion's Ortoped mottagning och kontroller efter operation sista tisdagan i månaden i Tudorklinikens mysiga lokal i Skummeslövsstrand. Boka direkt på webben eller via Tudorklinikens växel: 035 22 75 23

Läs mera:

I samarbete med Tudorkliniken har Activemotion's Ortoped mottagning och kontroller efter operation tisdagar. Kontor i Specialistmottagningens lokaler på Brogatan 6. Boka direkt på webben eller via Tudorklinikens växel: 035 22 75 23

Läs mera:

Activemotion Artroklinikken Søernes Privathospital

Läs mera:

aCure Privathospital, Jægersborgvej 66, Kgs Lyngby.

Läs mera:

Malmö Skummeslövsstrand Halmstad Frederiksberg Kgs. Lyngby