Sportsskador – Övrigt

Besvär efter en sportsskada?

Undersökning – Behandling – Operation

Information om sjukdomstillstånd och möjliga åtgärder

Har du ådragit dig en skada genom utövning av din idrott står vi till förfogande med en snabb bedöming.

Vid behov av operation utföras detta på Kysthospitalet Skodsborg.

Dina kostnader ersätts av Försäkringskassan.

Mere info i fanerne.

Bra att veta om CarpaltunnelSyndrom

Senast uppdaterad 1. September, 2017

Symtom

Domningar, sockerdryckskänsla eller stickningar i tumme, pek-, lång- och/eller halva ringfinger. Symptomen förekommer vanligen nattetid och kan då ge störd nattsömn, men kan även uppträda vid olika aktiviteter, t.ex. bilkörning. Ofta försvinner besvären när man skakat igång handen eller använt den en stund. Ibland förekommer även smärta i handen, fingrarna eller armen, liksom svaghet och en känsla av fumlighet.

Orsak

En av handens nerver, medianusnerven, blir klämd i en trång bindvävskanal i handflatan. Nerven går tillsammans med handens böjsenor under karpalligamentet. Om senorna av någon anledning svullnar upp trycks nerven till och blodflödet till nerven minskar.

  • Klyvning av Carpaltunnelligament

Vem drabbas

Kvinnor drabbas oftare än män och det är särskilt vanligt i medelåldern och vid klimakteriet, vilket kan tyda på en viss hormonell inverkan. Ibland finns en utlösande faktor såsom fraktur eller överansträngning. Karpaltunnelsyndrom är också vanligare vid reumatiska sjukdomar, graviditet eller diabetes, men ofta finns ingen säker orsak.

Vad kan jag göra själv

Man kan prova med inflammationsdämpande mediciner, t.ex. ibuprofen och att i det tidiga skedet vila och avlasta handen. En arbetsterapeut kan ge råd angående ergonomi och träning av handen.

Behandling

I första hand provas en stel handledsortos, d.v.s. en avtagbar skena som håller handen rak nattetid samt inflammations­hämmande och smärtstillande mediciner. Ofta behövs en operation om besvären är påtagliga.

Operation

Operationen sker i lokalbedövning och innebär att man delar det strama tvärgående ledbandet i handflatan så att nerven får mer utrymme. Operationen tar 10-30 minuter och under den tiden stänger man tillfälligt av blodflödet till handen med hjälp av en blodtrycksmanschett som pumpas hårt runt överarmen. Trycket kan vara en aning besvärande men underlättar operationen för kirurgen.

Risker

En liten risk finns för infektion i såret.

Förväntat resultat

Efter operationen får man ett stort förband. Efter 2 veckor tas förbandet och stygnen bort hos en arbetsterapeut som också ger träningsråd. Därefter kan du använda handen till lättare sysslor. Många får minskade besvär direkt efter operationen men om symptomen varit långvariga kan en del känselstörningar bestå flera månader. Om musklerna i tummen har förtvinat finns risk att de tagit permanent skada som ej botas genom operationen. Ärret är ofta ömt och lite svullet första månaderna efter operationen och viss trötthet i handen kan förekomma. De allra flesta patienter blir dock på sikt helt botade från besvären.

Sjukskrivning / Rehabilitering

Normalt behöver man sjukskrivning 1-3 veckor men om du har ett tyngre arbete blir sjukskrivningen upp till 6 veckor.

Bra att veta om Hallux valgus

Senast uppdaterad september 2017

Symtom

Stortån böjer av mot lilltåsidan och det bildas en ömmande knöl vid stortåns bas. Trycksmärta över “knölen” av skor.
I allmänhet har man ringa symtom när man är barfota.

  • Röntgen Fot m HalluxValgus

Epidemiologi

1 % av vuxna personer har hallux valgus. Frekvensen ökar med åldern, i populationen över 60 år har 15 % sjukdomen. Sjukdomen är vanligast hos kvinnor. Orsaken är okänd och inte helt entydig, ärftlighet verkar spela viss roll liksom en yttre påverkan från olika skor.

Vad kan jag göra själv

I lindriga- måttliga fall kan det räcka med ett inlägg i skor för att återställa främre fotvalvet, s.k. pelott, samt breda skor.

Behandling

När de icke operativa behandlingsmetoder inte längre hjälper och symtomen är uttalade kan en operation övervägas.

Operation

I de flesta fall utförs ingreppet på vår polikliniska operations­mottagning, d.v.s man går hem samma dag. Operationen sker i lokalbedövning.Den vanligaste operationsmetoden innebär avmejsling av “knölen” samt upprätning av stortån. Operationen utförs genom s.k. förskjutningsosteotomi (Chevronosteotomi) vilket innebär att första mellanfotsbenet sågas av och tån förskjuts inåt för att räta upp tån och göra foten smalare.I mer avancerade fall av hallux valgus-deformitet krävs en annan, oftast mer omfattande och därmed längre operations­metod för att uppnå bra resultat. Operation som beräknas ta längre tid än en timme utförs på Centraloperation A.

Efter operationen

Om det skulle blöda igenom bandaget önskar vi att du hör av dig till vår ortopedmottagning på tel 08-5870 1320 för att kontrollera såret och linda om foten. Skulle detta inträffa under helgdagar ber vi dig kontakta ortopedakuten istället.
Efter operationen belastas endast hälen och fotens utsida med hjälp av en specialsko som erhålls i samband med operationen. Ibland behövs dock kryckkäppar som stöd den första tiden.
Det är bra att ha foten i högläge så mycket som möjligt första dagarna efter operationen för att förhindra svullnad och därmed ökad smärta. Svullnadstendensen kan vara i upp till 8 veckor, ibland längre.
Stygnen tas cirka 3 veckor efter operationen på sår­mottagningen, samtidigt får man träffa sjukgymnasten för en genomgång av träningsprogram samt bokning för ytterligare kontakt 6 veckor efter operation då man även avlägsnar specialskon.

Sjukskrivning

Har du ett arbete där du går och står mycket kan du därför under denna tid behöva vara sjukskriven mellan 6-8 veckor.

Förväntat resultat

Normalt sett får man en rakare stortå. Man blir även av med sin ömmande knöl samt får en smalare framfot. Viss försämring kan uppträda med åren.