About Activemotion PrivateHospital

Activemotion har grundats – och drivs av Ole Steen Jörgensen.

Ole Steen Jørgensen har sin läkarexamen från Köpenhamns Universitet 1989 och fortsatte sin utbildning vid flera sjukhus I Köpenhamnsområdet.

Efter fyra år vid Universitetssjukhuset i Örebro i Sverige, där han deltagit i utvecklingen av tekniker runt titthålskirurgi, blev han specialist i Ortopedisk Kirurgi 1995. Året efter blev han specialist i Almen Kirurgi. Han har härefter skaffat sig en bred kundskap och erfarenhet inom ortopedisk kirurgi vid Regions- och Länssjukhus i Sverige. Häri inräknat sektionsledare för overekstremitets- och arthroscopisk kirurgi vid Hallands Regionssjukhus i Halmstad.

2010 – 2014 konsulent på privat sjukhuset Spenshult där han årligen har genomfört 400-600 operativa ingrepp innom proteskirurgi på axlar, höfter och knän samt ett stort antal titthålskirurgiska ingrepp i knän, axlar, fotleder och armbågar.

Bland annat lång erfarenhet av korsbandsrekonstruktioner, avancerad ledbåndsrekonstruktoner av knäleden, reparation av senskador i axlar och instabilitet i axelleden.

Ole Steen Jørgensen har vid sidan av sin verksamhet i Sverige arbetat i England med ffa. proteskirurgi på axlar, knän och höfter.

2014 Grundade Ole Steen Jörgensen Activemotion Ortopedisk Kirurgi genom vilket mera än 600 svenska patienter har opererats i Danmark.


Ortoped i Halmstad, Tudorklinikens Specialist mottagning, Brogatan 6,  302 42 Halmstad, Sverige Tel: +46 35 22 75 23:


Ortoped Södra Halland, Tudorklinikens Almän-mottagning, St.Strandvägen 2, 312 72 SkummeslövsStrand, Tel: +46 35 22 75 23:


Ortoped Halland, Tudorklinikens Almän-mottagning, Axel Olsonsgatan 4B, 4. våningen, 302 27 Halmstad, Sverige Tel: +46 35 22 75 23:


Activemotion samarbetar med IM-Röntgen, Långgatan 32, 302 49 Halmstad, Sweden Tel: +46 35 13 44 40


Activemotion Ortopedisk Kirurgi, Svanemøllevej 77, 2900 Hellerup, Denmark Tel +46 32 18 66 60:


Ortoped i Malmö, Curarklinikens Specialist mottagning, Erikslustvägen 22, 217 73 Malmö, Tel: +46 770 79 18 16: