Medication after Surgery

Medicinering

Som riktlinje för smärtbehandlingen och övrig medicinering efter operation kan anges:

● Axel:

● Höft

● Knä: