Medication after Surgery

Medicinering

  • Vilken medicin skall jag ta? När skall jag ta den? - och hur länge?

Som riktlinje för smärtbehandlingen och övrig medicinering efter operation kan anges:

● Axel:

● Höft

● Knä: