Medicinering innan Kirurgi

Medicinering

Blodförtunnande skall vanligtvis utsättas innan kirurgi

Clopidogrel (Klopidogrel) sättas ut 7 dagar före OP

Eliquis (Apixaban) bör sättas ut minst 48 timmar före elektiv kirurgi

Pradaxa (Dabigatranetexilat) sättas ut 2-4 dagar före OP (Tidigare vid nedsatt njurfunktion)

Xarelto (Rivaroxaban) skall utsättas 24 timmar innan OP

Du kan altid fråga din Distriktsläkare eller på ditt AK-Lab.