Info per Type of Surgery

Information regarding Your planned surgery at Activemotion

Du har nu tillsammans med din kirurg avtalat att du skall opereras.

Som förberedelse inför detta ses du först av din husläkare som också beroende på ålder och dina eventuella andra sjukdomar har beställt ett EKG och blodprover.

Denna information skickas till Narkosläkare som i sista instans är den som tar ställning till om du kan opereras på PrivatHospitalet.

Information till dig som skall operera Axelprotes. Info AxelprotesOperation

Information till dig som skall operera Höftprotes: Info HöftprotesOperation

Information till dig som skall operera Knäprotes: Info KnäprotesOperation

Information till dig som skall genomgå titthåls- eller annan mindre operation: Info Operation

Information om PostOperativ medicinering och rehabilitering.