Klinikernas Profil Ortopedi

Axel- Höft- & Knäbessvär

Kompetensen är en förutsättning!

Därför koncentrerar vi os på:

  • Axelbesvär, artros, inklämning, instabilitet. ->Protes- och arthroscopisk kirurgi
  • Höftartros. ->Proteskirurgi
  • Knäbesvär, artros, menisk och instabilitet. ->Protes- och arthroscopisk kirurgi
  • (Enklare hand och fotkirurgi utförs i mån av tid)

Ryggbesvär, Diskbråck, spinal stenos och segmentell smärta ses och behandlas av våra ryggkirurger.

  • Vår fotkirurg bedömmer och opererar svårare fram- och bakfots-sjukdomar
  • Vår handkirurg bedömmer och opererar mera komplicerade handsjukdomar