Klinikernas Profil Ortopedi

Axel- Höft- & Knäbessvär

Kompetensen är en förutsättning!

Därför koncentrerar vi os på:

  • Axelbesvär, artros, inklämning, instabilitet. ->Protes- och arthroscopisk kirurgi
  • Höftartros. ->Proteskirurgi
  • Knäbesvär, artros, menisk och instabilitet. ->Protes- och arthroscopisk kirurgi

Vi låter Privathospitalet Mølholm:

  • Bedöma och operera ryggbesvär.
    Activemotions ortoped gör primär bedömning av ryggbesvär.
  • Bedöma och operera svårare bakfots-sjukdomar
  • Bedöma och operera mera komplicerade handsjukdomar

     (Enklare hand och fotkirurgi utförs i mån av tid)