Axel Impingement

Bra att veta om Axel-Impingement

Senast uppdaterad September, 2017
Diagnos: Impingement / Subakromiell smärta

Symtom
Smärta vid rörelser som förläggs på fram-/ utsidan av axeln. Värre ju högre upp man för handen. Värk efter ansträngning. Kan ge sömnsvårigheter.

Orsak
Trängsel mellan överarmen och skulderbladstaket ­(acromion). Irritation i slemsäcken under skulderbladstaket.

Vem drabbas
Debuterar oftast i 40-60 års ålder, ibland efter att du ansträngt dig mer än vanligt.

Vad kan jag göra själv ?
Du ska träna styrkan i de små musklerna runt axeln  (rotator­kuffen) samt musklarna som kontrollerar skulderbladet med hjälp av sjukgymnast.
Det är följande muskler, som ska stärkas: M. Biceps, M. Serratur Anterior, M. Latissimus, M. Trapezius, M. Rhomboideus. Din kroppshållning är viktig. Skulderbladet ska tillbaka – typ “Handen i bakfickan” i motsatts till den reflektoriska framskjutna axel som smärtorna vanligtvis orsaker. Dessutom ska ev stelhet tränas bort.
Du bör inte röka eftersom detta hindrar kroppens förmåga att läka.

Behandling
Viktigast är specifik sjukgymnastisk träning. En kortison­injektion under skulderbladstaket kan leda till lindring av mer uttalade smärtor. Om inte det och träning räcker rekommenderar vi operation. Det har visat sig att sjukgymnastisk träning har lika bra resultat som operation efter 5 år. Vi opererar därför enbart om sjukgymnastisk träning inte ger förbättring.

Operation
Operationen sker som dagkirurgi, där du sover under ca 30 minuter. Med hjälp av artroskop (titthålskirurgi) tar vi bort ärrvävnad i det trånga utrymmet och om det behövs fräser vi bort ben på undersidan av taket för att vidga utrymmet. Du får använda armen efteråt men bör planera för att ta det lugnt så att det får tid att läka.

Risker
Operationen är relativt riskfri men man kan alltid, även vid mindre ingrepp, drabbas av komplikationer t.ex infektion, blodpropp m.m. Detta ska alltid diskuteras med din ortoped.

Förväntat resultat
Det är tyvärr inte alla som blir bra men ca 80% är nöjda  efter operationen eller sjukgymnastik.

Sjukskrivning / Rehabilitering
Du bör boka en tid hos din sjukgymnast 10-14 dagar efter operationen för att få den första instruktionen i den fortsatta rehab samt för att kontrollera, att du utför de övningar du fick på sjukhuset korrekt. 4 veckor efter operationen kan du intensifiera träningen; men du måste respektera kroppens signaler och vila om du på nytt får ont.
Sjukskrivningstiden varierar mellan någon vecka för kontorsarbete till 3-4 månader för tungt kroppsarbete. Det tar oftast ca 6 månader att bli helt bra.