Meniskskada

Bra att veta om Menisk-skada i knäet

Senast uppdaterad september 2017

Den knäskada som drabbar den stötdämpande och stabiliserande menisken i knät kallas meniskskada.

Bakgrund
I knäleden finns två menisker, en inre och en yttre. Dessa består av brosk och är formade som halvcirklar med en tjockare yttre kant och är smalare in mot knäts centrum. Meniskerna fungerar som stötdämpare samt bidrar med stabilitet i knäleden vid vridrörelser genom att de förstorar kontaktytan mellan över- och underbenets konvexa ledytor. Den inre menisken är sammankopplat till det inre sidoligamentet på knät. Det leder till att menisken inte är lika rörlig som den yttre och det är därför vanligare med skador på den inre menisken. På grund av kontakten mellan det inre sidoligamentet och den inre menisken är det vanligt med kombinationsskador på ligament och menisk. Som nämnts tidigare är menisken blodförsörjd främst i dess yttre, tjockare del vilket påverkar dess läkningsförmåga. Den yttre, mer blodförsörjda del har större potential att läka då den får rikligt med näring från blodet medan den inre delen av meniskerna har en sämre läkningsförmåga.

Symtom
Den som har drabbats av en meniskskada besväras av smärta i den så kallade ledspringan och vanligast i den på insidan av knät. Svullnad, låsningar och svårighet att sitta på huk eller att utföra snabba vändningar är också vanliga symtom.
Smärta vid knäts ledspringor, oftast på insidan knät.
-Skarp smärta vid belastade vridrörelser, ibland med kvarstående molvärk
-Smärta vid tryck mot knät
-Svårighet att sitta på huk
-Låsningar av knät
-Svullnad kan förekomma
-Stelhet och stramhet vid uppresning
-Ibland kan menisken hamna så att en mekanisk låsning finns som hindrar knät att sträckas. Låst knä betragtas som en halv akut åkomma och bör leda till snabb åtgärd/operation inom 14 dagar.
Det förekommer mycket sällan vilosmärta som inte är kopplad till rörelse eller belastning vid meniskskada. Svaghet, ledknaster, instabilitet eller ”giving way”-symtom kan förekomma men anses mer ovanligt och är ofta tecken på kombinationsskada.

Orsak
Skada i menisken uppstår vanligen i samband med ett trauma där knät vrids i ett belastat och böjt läge, som till exempel vid en snabb vändning. Det är en vanlig skada bland unga idrottare och främst inom fotboll-, innebandy-, handboll eller skidåkning.
I den yngre aktiva befolkningen uppstår meniskskador genom att menisken utsätts för en skjuvkraft mellan lår- och underben som resulterar i en bristning i menisken. I den äldre befolkningen är det vanligt att meniskskador beror på åldersförändringar i menisken och skadan kan då uppstå vid lättare vridrörelser av knät.

Vad kan jag göra själv?
Vid skador där ett trauma föreligger är det viktigt med ett lämpligt akut omhändertagande. Modifierad aktivitet, kyla, kompression och högläge, så kallad PRICE/POLICE-regim, rekommenderas alltid vid traumatiska skador.
Regimen bör hållas under de första 3 dygnen efter en akut skada.
Mindre meniskskador kan läka ut av sig själv och det är därför viktigt att vila och att undvika aktiviteter som kan leda till ny eller förvärrad skada. Rörelser som provocerar smärta bör därför undvikas och specifikt böjning av knät och samtidig rotation av underbenet under ett par veckor. Anti-inflammatorisk medicin som Ipren och Voltaren kan användas i det akuta skedet för att minska smärtan.
Konservativ behandling och rehabilitering syftar till att öka rörelseomfång, ledkänsel och stabilitet samt styrka i omkringliggande muskulatur. Nedan följer exempel på övningar som kan påbörjas vid meniskskada.
Övningar vid meniskskada
I ett akut skede bör träning fokusera på att bibehålla rörligheten i leden och främja cirkulation, ganska snart efter skadetillfälle kan lättare styrke- och rörelseträning upptas. Ha i åtanke att träning inte ska provocera smärta, var även vaksam på tilltagande svullnad eller stelhet.

Vad kan primärvård/sjukgymnast göra?
En sjukgymnast kan hjälpa till med träningsprogram för knäleden. Man fokuserar att bibehålla rörligheten i leden och främja cirkulation, ganska snart efter skadetillfälle kan lättare styrke- och rörelseträning upptas. Ha i åtanke att träning inte ska provocera smärta, var även vaksam på tilltagande svullnad eller stelhet. Smärtlindrande läkemedel kan vara nödvändigt.

När ska man söka vård?
Vid en knäskada rekommenderas att följa de råd gällande RICE-regimen initialt. Se nedan under stycket om egenvård.
Om knät inte går att belasta eller om det föreligger stora problem med låsningar rekommenderas att söka akut vård.
Vid lättare besvär rekommenderas vila då skadan kan läka ut av sig själv. För yngre individer förväntas dock en snabb återhämtning. Om besvären kvarstår längre än en till två veckor rekommenderas att söka vård.

Vad kan en ortopedspecialist göra?
En ortopedspecialist blir ibland tillfrågad för att ställa diagnosen, vilket vanligtvis kan göras utan röntgenundersökning.
Så här ställs diagnosen:
Klinisk undersökning och sjukdomshistoria ligger till grund för diagnostisering av en meniskskada. Den kliniska undersökning består av flera rörelser och tester som tillsammans kan ge ett bra svar på huruvida menisker är skadade eller inte. Om misstanken om meniskskada är osäker kan magnetkameraundersökning (MRT) användas för att fastställa diagnos och undersöka lokalisation och typ av skada. Det är dock viktigt att påpeka att MRT inte uteslutande kan ligga till grund för operation av meniskskada och en klinisk och funktionell undersökning är av lika stor vikt.

Behandling
Behandlingen skiljer sig åt beroende på typ av meniskskada. Akuta meniskskador, främst i den yngre befolkningen, går ibland att reparera genom operation. Vid så kallade degenerativa meniskskador kan goda resultat uppnås genom rehabiliteringsträning och operation kan ofta undvikas. Då meniskskadan leder till upprepade låsningar i knät är det i många fall indikation på operation.
Operativa åtgärder rekommenderas främst för yngre individer med meniskskada i den yttre delen av menisken som är välförsörjd med blod. Detta då denna del av menisken ofta går att reparera med goda möjligheter till läkning. Andra typer av meniskskador som innebär att en del av menisken opereras bort genomförs i regel endast om individen lider av svår smärta och låsningar.

Förväntat resultat
Arthroscopisk operation med borttagning av skadat menisk ger vanligtvis symptomfrihet och i allmänhet utan restsymtom.

Sjukskrivning / Rehabilitering
Sjukskrivning blir sällan nödvändigt.

[/tab]