Hallux Valgus

Bra att veta om Hallux valgus

Senast uppdaterad september 2017

Symtom
Stortån böjer av mot lilltåsidan och det bildas en ömmande knöl vid stortåns bas. Trycksmärta över “knölen” av skor.
I allmänhet har man ringa symtom när man är barfota.

Epidemiologi
1 % av vuxna personer har hallux valgus. Frekvensen ökar med åldern, i populationen över 60 år har 15 % sjukdomen.  Sjukdomen är vanligast hos kvinnor.  Orsaken är okänd och inte helt entydig, ärftlighet verkar spela viss roll liksom en yttre påverkan från olika skor.

  • Röntgen Fot m HalluxValgus

Vad kan jag göra själv
I lindriga- måttliga fall kan det räcka med ett inlägg i skor för att återställa främre fotvalvet, s.k. pelott, samt breda skor.

Behandling
När de icke operativa behandlingsmetoder inte längre hjälper och symtomen är uttalade kan en operation övervägas.

Operation
I de flesta fall utförs ingreppet på vår polikliniska operations­mottagning, d.v.s man går hem samma dag. Operationen sker i lokalbedövning.Den vanligaste operationsmetoden innebär avmejsling av “knölen” samt upprätning av stortån. Operationen utförs genom s.k. förskjutningsosteotomi (Chevronosteotomi) vilket innebär att första mellanfotsbenet sågas av och tån förskjuts inåt för att räta upp tån och göra foten smalare.I mer avancerade fall av hallux valgus-deformitet  krävs en annan, oftast mer omfattande och därmed längre operations­metod för att uppnå bra resultat. Operation som beräknas ta längre tid än en timme utförs på Centraloperation A.

Efter operationen
Om det skulle blöda igenom bandaget önskar vi att du hör av dig till vår ortopedmottagning på tel 08-5870 1320 för att kontrollera såret och linda om foten. Skulle detta inträffa under helgdagar ber vi dig kontakta ortopedakuten istället.
Efter operationen belastas endast hälen och fotens utsida med hjälp av en specialsko som erhålls i samband med operationen. Ibland behövs dock kryckkäppar som stöd den första tiden.
Det är bra att ha foten i högläge så mycket som möjligt första dagarna efter operationen för att förhindra svullnad och därmed ökad smärta. Svullnadstendensen kan vara i upp till 8 veckor, ibland längre.
Stygnen tas cirka 3 veckor efter operationen på sår­mottagningen, samtidigt får man träffa sjukgymnasten för en genomgång av träningsprogram samt bokning för ytterligare kontakt 6 veckor efter operation då man även avlägsnar specialskon.

Sjukskrivning
Har du ett arbete där du går och står mycket kan du därför under denna tid behöva vara sjukskriven mellan 6-8 veckor.

Förväntat resultat
Normalt sett får man en rakare stortå. Man blir även av med sin ömmande knöl samt får en smalare framfot. Viss försämring kan uppträda med åren.