Rehabilitering

Som riktlinje för rehabiliteringen – återuppträningen efter operation kan anges:

● Axel:

  • Arthroscopi/Titthålsoperation i Axel:
  • Axelprotes:

● Höft

  • Höftprotes:

● Knä:

  • KnäProtes/Konstgjord Knäled:
  • Arthroscopi/Titthålsoperation i Knä: