Axelluxation Operation

Bra att veta om operation för Främre axelluxation

Senast uppdaterad 7 juli 2017

Orsak
Fall, oftast mot utsträckt hand/arm.

Behandling
Du har haft axeln ur led, en axelluxation. Detta behandlas alltid akut med att dra luxationen rätt, ofta följt av sjukgymnastik.

Förväntat resultat
Många blir bra efter en axelluxation. Ibland blir tyvärr axeln ändå ostadig och den risken är stor om man är under 20 år när luxationen inträffar. Risken sjunker mycket snabbt med stigande ålder. Har man haft axeln ur led är risken för artros i framtiden ökad. Detta beror på broskskadorna första gången axeln luxerar och påverkas inte av en eventuell operation.

Operation
Om axeln fortsätter att hoppa ur led eller känns ostadig bör man överväga en operation. Det finns flera olika operationer för att göra axeln stadig på nytt. Vi väljer den som passar dig och din axelskada bäst. Alla dessa operationer har olika för- och nackdelar. Bankartoperation- vi syr tillbaka de ledband som slitits loss i axeln på sin plats. Kan oftast göras med titthålsteknik. Kapselplastik- uttänjda eller medfött långa ledband stramas åt. Görs oftast öppet, men ibland med titthålsteknik. Latarjet- vi flyttar en benbit (korpnäbbsutskottet) några centimeter och skruvar fast den på framsidan av ledytan på skulderbladet. Används om ben saknas på framsidan av ledytan på skulderbladet och det gör vi med en öppen operation.

Förväntat resultat
De flesta blir bra efter en operation mot axelluxation. Vid en Bankartoperation eller Latarjet blir upp till 95% stabila. Om en kapselplastik behövs är resultaten tyvärr sämre med ca 70% stabila. En operation kan leda till minskad rörlighet framför allt i utåtrotation, något som de flesta inte har några besvär av.

Rehabilitering
Beror på vilken metod som används men du ska vara beredd på att ha armen i band i 6 veckor samt att avstå från kontaktidrott under 6 månader. Du kan redan från början under kontrollerade former använda handen framför kroppen, ex för att skriva.

Sjukskrivning
Beror på ditt arbete. Kontorsarbete klarar man när smärtan tillåter, oftast inom 2 veckor. Är du byggnadsarbetare krävs ofta 4 månaders sjukskrivning.