Coronavirus

COVID-19 Info Activemotion

Covid19 test Antigen

2022-03-29:
Inreserestriktionerna som hittills varit gällande har upphävts.

Indrejserestriktioner til Danmark

Coronasmitte.dk

Testkrav.

Testa dig? Activemotion har egen testkapacitet.

Inför operation i Danmark ställs vid vissa sjukhus fortfarande krav om negativ Covid-19 test som är högst 72 timmar gammal.
Är du av denna eller annan anledning i behov av at testa dig kan vi vara behjälpliga med detta.
SIBA är en isoterm polymerasekedja-reaktion och den testmetod som godkänns av myndigheterna.

Påvisar evt pågående virusinfektion:
SIBA Test:      Testpris 750,- SEK
Antigen test: Testpris 250,- SEK
Påvisning av IgG samt IgM (Antikroppar bildas 2-4 veckor efter genomgången infektion: Testpris: 250,- SEK

Svar inom 30 minuter. Du råder själv över svaret samt vem det evt. skall delges. Certifikat m provsvaret ingår.

Ring vår sekreterare för att boka tid för din test.
Testinformation til LAB

2022-03-29

Restriktioner vid inresa till Danmark tas bort.

2021-04-15

Alla Activemotion Klinik & Hospitals mottagningar håller öppet.
Boka tider via våre sekreterare eller under fliken “Booka Tid”
Covid 19 test beställas separat. För operationspatienter koordineras av sekreterarna.

2020-05-11

Danmark öppnas stegvist.

Activemotion återupptar mottagning vid Tudorklinikens Specialistmottagning på Brogatan 6 i Halmstad Vecka 23.
Mottagning i Halmstad 1. och 3. tisdagen i månaden
Mottagning i Skummeslövsstrand 2. och 4. tisdagen i månaden

Se senaste Coronastatistik med jämnförelser av andra länder.

2020-04-12:

Vi återupptar mottagning i Skummeslövsstrand samt v Curakliniken i Malmö.

Följande gäller:
Om du har symptom i form av Hosta, snuva, trötthet eller andningssvårigheter skall du avboka ditt besök och beroende på graden av andningsbesvär överväga kontakt till sjukhus.

Om du har andningsskydd – ta med och använd detta.
Sprita av dina händer vid ankomst samt när du lämnar kliniken.
Undvik onödig beröring av föremål i klinikerna.
Kom till avtalat tid. – Kom inte i för god tid! Om vi upplever förseningar är det bättre att vänta utanför – t.ex. i din bil. Vi meddelar dig:-)

mvh Ole J

2020-03-16 och fram till 2020-04-12:
Activemotions mottagningar stängs.
Planerade operationer ställs in:-(

Ring vårt sekretariat vid frågor.
Nya operationstider kommer att tilldelas så fort läget med smittan är under kontroll.

2020-03-02

Coronavirus situationen är oavklarad. Virusinfektionen betraktas – vad vi tror os veta – som en allvarlig influensa. Men inga människor har i dagsläget ett eget immunförsvar mot infektionen som därför kan få ett allvarligt förlopp. Lunginflammation och i sämsta fall organsvikt.

Särskild äldre personer samt människor med andra sjukdomar är utsatta.

I Sverige konstaterades första COVID-19 fallet 2020-01-31 och i dagsläget har 14 fall diagnostiserats. (Uppdatering pr 2020-03-07: 137 fall. Följ utvecklingen på WikiCoronaSverige )
I Danmark konstaterades första COVID-19 fallet 2020-02-27 och aktuellt har vi kännedom om 4 fall. (Uppdatering pr 2020-03-07: 23 fall. Följ utvecklingen på WikiCoronaDanmark)
Mörkertalet är mycket större -> asymtomatiska eller lindrigt sjuka smittspridare.

Jag har beslutat, att den aktivitet vi bedriver i Activemotions regi – Ortopedisk Kirurgi – INTE är en sådan brådskande sjukvård, att det kan rättfärdiggöra en risk för våra patienters hälsa!

Vi håller på att rusta våra kliniker med adekvata skyddsmedel i form av munskydd (För att den som måtte vara smittspridare inte skall sprida smittan – och för att den som ännu inte har smittats skall skyddas.)
Därtill Handsprit i tillräcklig mängd. Kom ihåg att tvätta händer ordentligt samt att använda handsprit efter kontakt med potentiellt smittbärande föremål:-)

Om du har vistats i riskområde, – om du har feber, hosta eller andra tecken till eller misstanke om, att du har drabbats av infektionen ber vi dig naturligtvis uppskjuta ditt besök på våra kliniker.

Jag tror inte det i dagsläget är möjligt, att stoppa smittspridningen. Coronavirus COVID-19 är här sannolikt som en del av vårt sjukdomspanorama…MEN ..

Vårt samhälle klarar inte av en stor belastning med många plötsligt insjuknade. Vi måste vinna tid genom att vara medvetna och noggranna. Samtidigt eventuellt hoppas på ett vaccin och på att sommaren minskar smittspridningshastigheten.

Våra snälla sekreterare kommer att informera dig telefonisk och när jag känner mig trygg i, att vi har gjort de föranstaltningar som är möjliga – kommer du att bli kontaktad med en ny tid.

De patienter som redan är bokade för operation kan tryggt ta den resan om den görs i personbil till och från sjukhuset i Danmark.

Dock skall patienter som:
– har feber
– tecken till övre luftvägsinfektion
– har vistats i Riskområden eller varit i kontakt med Corona smittade
kontakta sjukhuset innan avresa.

Läs Sundhedsstyrelsens rekommendationer.

Smitte.dk

Än en gång beklagar jag olägenheten och ber om Er förståelse.

Med Vänliga Hälsningar

Ole Steen Jörgensen

Activemotion